Territori

Els Pirineus són testimoni mut d’una evolució històrica de canvis econòmics, demogràfics, socials i naturals. Un mosaic de paisatges canviants per la interacció antròpica i la dinàmica natural, esdevenint un tot organitzat i relacionat. De la mà de la natura i en conjunció amb l’home, neix el nostre territori pirinenc.