Miscel·lània

Un calaix de sastre farcit d’escrits de diferents temàtiques amb un comú denominador: la natura i tot allò que hi té a veure.