L’Astronomia

La ciència més antiga de totes va néixer de la curiositat dels homes vers els astres, del seu desig de mesurar el temps, d’ordenar tot allò conegut i trobar una direcció en la descoberta dels grans mars, d’intentar dominar la natura i poder planificar el futur. Avui, gràcies a tots els cultivadors d’aquesta ciència, anem més enllà del món a ull nu i ens endinsem al cel profund.